A Tudásmendzsmentért, a Tudás Alapú Technológiákért Alapítvány Pályázati felhívása Kutatói ösztöndíj, illetve támogatás elnyerésére

A pályázat tárgya: 3 hónapos időtartamra egyéni vagy csoportos kutatói ösztöndíj/támogatás elnyerése a következő témákban:

 • (T3FOUND-P081) formális tudásbázisok humán megjelenítési és interakciós felület módszereinek kutatása Részletes leírás: Topic Maps, RDF, általában a másodrendű logikát megvalósító tudásreprezentáló rendszerekhez felhasználói felület tervek készítése, mind a tudásmérnök, tudás-munkás és tudásfogyasztó szerepkörre tervezve.
 • (T3FOUND -P082) formális tudásbázisok humán megjelenítési és interakciós felület modellkísérletek fejlesztése Részletes leírás: részben támaszkodva T3FOUND-P081, az alkalmas alaptechnológiák felkutatása, és kiválasztott felhasználói felület kísérleti fejlesztése.
 • (T3FOUND -P083) Formális tudásbázis-technológia alkalmazási területek feltérképezése, tudásbázis fejlesztés. Részletes leírás: Topic Maps vagy RDF alapú tudásbázis modell készítése szabadon választott alkalmazási területen.

Pályázatot nyújthat be:

 • Magánszemély, aki jelenleg első vagy másoddiplomás képzésben MsC fokozat megszerzésének utolsó 4 szemeszterében vesz részt, és emellett tudományos tevékenységet is végez (TDK, stb.).
 • Magánszemély, aki jelenleg PhD képzésben részesül, illetve PhD fokozatot szerzett.
 • Magánszemélyek ad-hoc csoportosulása, ahol ez egyes személyek az előzőekben felsorolt kategóriák valamelyikébe tartoznak; és legalább 1 közös publikációval, vagy nyertes pályázattal igazolni tudják csoportos együttműködési képességüket

Pályázati benyújtási határidő:

 • 2008. május 23. éjfél

Pályázati anyag tartalma:

 • Pályázati űrlap (a www.t3found.org oldalról letölthető)
 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs lista
 • A választott terület részletes kutatási terv

Pályázat benyújtásának módja:

 • elektronikusan (emailen) vagy postai küldemény formájában.
 • Email: palyazat@t3found.org
 • Postai cím: 1095-Budapest, Soroksári út 48. 14.ép 1.em

Pályázati döntés várható időpontja:

 • 2008. június 2.

Kiegészítő megjegyzések:

Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy előzetes egyeztetések és jóváhagyások után egyéni pályázatokat csoportos ösztöndíjjá alakítson. Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati anyagokhoz további információkat (pl. publikáció másolat, stb.) kérjen be. Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a folyamatban levő kutatásokat havonta egyszer ellenörizze és felülbírálja, annak folytonosságát nem kielégítő eredmény esetén.

Konzultációs lehetőség:

A pályázattal kapcsolatos kérdések megválaszolására a palyazat@t3found.org címen folyamatosan, illetve 2008. május 16. 14:00-16:00 kezdettel személyesen (1095-Budapest, Soroksári út 48. 14.ép 1.em) cím alatt van lehetőség Eredményes kutatói munka esetében az ösztöndíj/támogatási szerződés hosszabbítására lehetőség van. Pályázattal kapcsolatos folyamatosan frissített információk a http://www.t3found.org honlapon találhatóak.

Pályázat elbírálásnak szempontjai:

Kutatási terv értékelése: 50% Önéletrajz, publikációs lista: 50% Pályázat megvalósulási formája: határozott idejű ösztöndíj/ támogatási szerződés.

 

 

 

 

HÍREK

Új pályázat
Tudástechnológia alapú fejlesztésekre 2008 áprilisában kerül kiírásra új pályázat.

copyright 2008, Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány