AZ ALAPÍTVÁNY MUNKAPROGRAMJA

Az alapítvány több területen, mátrix szervezet mintájára kíván működni. A mátrix egyik dimenziója a kutatási területek: a tudásbázis kezelés elméleti, technológiai és menedzsment kérdései. Másik dimenziója a támogatott tevékenység jellege: alapkutatások és alkalmazott K+F projektek végrehajtása, illetve kutatási pályázatokban való részvétel szerepel a tervekben. A harmadik dimenzió pedig az egyes szakterületek, amelyeken a tudásbázis alapú tudásmenedzsment megoldások alkalmazását kívánjuk kutatni, fejleszteni: archívumi megoldások, üzleti alkalmazások, stb. Ebben a háromdimenziós térben helyezkednek el az alapítvány tevékenységei.
A kutatási programokat tematikus ösztöndíjak kiírása által, elsősorban fiatal kutatók támogatásával kívánja az alapítvány megvalósítani. Célunk, hogy az egyes feladatok megoldására a legkreatívabb projektcsapatokat tudjuk összeállítani, akár interdiszciplináris módon, eddig izolált kutatási területek és szereplők összekapcsolásával.copyright 2008, Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány